11 MARS 2024
Annons

AcuCort

AcuCort tar första order och accelererar kommersialiseringen - "ser redan fler order i närtid"

AcuCort har mottagit en första order på munfilmen Zeqmelit®, för behandling av svår till akut allergi. – Det är en historisk milstolpe. Vi är övertygade om att vi kommer att mottaga fler order i närtid och har diskussioner med flera potentiella distributörer på olika marknader, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

I och med den första ordern, som kom i slutet av februari, har AcuCort gått från att vara ett utvecklingsbolag till att vara ett säljande läkemedelsbolag. Det innebär också att bolagets medicinska mål – att möjliggöra ett smart läkemedel som ger en kortare tid till behandling av svår allergi – snart är uppnått. 

"Efter flera år av utveckling och förberedelser för kommersialisering är det mycket glädjande att kunna se fram emot att munfilmen Zeqmelit® gör en positiv skillnad för personer med svår till akut allergi och ytterligare ett antal indikationer" 


Jonas Jönmark, VD AcuCort

Ökad exponering och marknadsföring inför lansering

Det är Unimedic Pharma, som även ansvarar för försäljningen av Zeqmelit® i Norden, som gjort den första beställningen. Försäljningen planeras komma i gång på apoteken i Sverige, Norge, Danmark och Finland i sommar.

För att stödja marknadsföringen av det nya läkemedlet har bolaget startat en Fas IV-studie. Patienterna som deltar i studien har tidigare ordinerats kortikosteroider i tablettform för självbehandling vid akuta allergiska reaktioner och de får nu tillgång till Zeqmelit®. Det är inte en studie som är nödvändig för lanseringen – alla kliniska studier och tillstånd som krävs är på plats – utan en studie som visar hur verkliga patienter upplever Zeqmelit®.

För att öka exponeringen av Zeqmelit® kommer AcuCort, tillsammans med Unimedic, att delta i mässor och konferenser för specialistläkare och vårdpersonal under våren. Dessutom kommer den enkätstudie där patienter med svår och akut allergi värderat befintlig behandling gentemot Zeqmelit att presenteras i två vetenskapliga tidskrifter, vilket också bidrar till att öka kännedomen.

Växlar upp arbetet i USA

Parallellt med förberedelserna inför säljstarten i Norden växlar AcuCort upp arbetet på andra prioriterade marknader, framför allt USA. Processen kring den FDA-ansökan, som är en förutsättning för att få marknadsgodkännande i USA, är i en intensiv fas. AcuCort planerar att lämna in en FDA-ansökan under andra halvåret 2024.


– Vi för en konstruktiv dialog med FDA och uppfattar myndighetens syn på AcuCort som positiv, säger Jonas Jönmark.


Allergier är en global folksjukdom, mer än 30 procent av befolkningen lider av någon form av allergi. AcuCort riktar in sig på marknaden för glukokortikoider vilken uppskattas till 3,1 miljarder USD med en årlig tillväxttakt om sex procent. En stor del av markanden finns just i USA.

Patienten vinner tid med Zeqmelit

  • AcuCort har utvecklat Zeqmelit, en snabblöslig munfilm baserad på dexametason som är en välkänd kortisonsubstans. Produkten är godkänd för behandling av svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.
  •  En person som drabbats av en akut och svår allergireaktion vinner tid när läkemedelssubstansen levereras via en munfilm jämfört med när den tas via tabletter. En munfilm löses upp inom femton sekunder efter att en person öppnat förpackningen och stoppat filmen i munnen. En behandling med tabletter är betydligt mer omständlig. Där ska personen få tag i ett glas vatten, krossa och blanda tabletterna i vattnet, invänta att de löses upp och därefter dricka upp lösningen. 
  • Ytterligare fördelar med Zeqmelit är att munfilmen tar så liten plats att den är smidig att ha med sig, till exempel i mobiltelefonfodralet, och att det är enkelt att sköta behandlingen på egen hand, utan assistans. 
  • Fler än sju av tio allergipatienter skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion, visar en enkätstudie.

AcuCort i korthet

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. 


Läs mer om bolaget här.

Prenumerera på Veckans Börsnyhet

Fyll i din e-postadress ovan så får du Veckans Börsnyhet direkt i din inkorg. Genom att fylla i din e-postadress och prenumerera så accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett erbjudande. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Producerad av Investor Target.

Vill du veta mer om Veckans Börsnyhet - kontakta oss.
Copyright © 2024. All rights reserved.