27 FEBRUARI 2024
Annons

AcuCort

AcuCort erhåller första order för läkemedlet Zeqmelit® – "Största milstolpen i bolagets historia"

AcuCort har mottagit sin första order på munfilmen Zeqmelit®,för behandling av svår till akut allergi. Beställaren är Unimedic Pharma och ordervärdet kommer att ha stor positiv påverkan på AcuCorts resultat i innevarande kvartal.  Bolagets bedömning är att ordern täcker den inledande efterfrågan i första delen av lanseringen i Norden.

"Det är AcuCorts största milstolpe hittills och vi är mycket glada när vår kommersiella partner i Norden nu lägger den första beställningen vilket markerar övergången för AcuCort från utvecklingsbolag till säljande läkemedelsbolag"


Jonas Jönmark, VD AcuCort

Läkemedlet Zeqmelit®, en snabbupplöslig munfilm som läggs på tungan för behandling av svår till akut allergi, är i en intensiv kommersialiseringsfas. Nu har den första ordern mottagits och bolagets bedömning är att ordern täcker den inledande efterfrågan i första delen av lanseringen i Norden.


Beställare är Unimedic Pharma, som även är ansvarigt för försäljningen av Zeqmelit® i Norden. Produktionen har nu inletts och Zeqmelit®, som är ett receptbelagt läkemedel baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason, kommer att finnas på apotek från och med sommaren 2024. 

"Det är mycket glädjande att veta att Zeqmelit® snart finns på apotek i Norden och ger personer med svår till akut allergi tillgång till bättre behandling än tidigare"


Jonas Jönmark, VD AcuCort

Historisk milstolpe - men fler länder väntar

Zeqmelit® är patenterat på 30 marknader och godkänt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den nordiska lanseringen markerar starten och är enormt viktig, men samtidigt arbetar bolaget på ytterligare godkännanden i Europa och framför allt USA. Dialog pågår med läkemedelsmyndigheten FDA, Food and Drug Administration, för att få Zeqmelit® godkänt på den amerikanska marknaden. FDA har beviljat AcuCorts ansökan om befrielse från ansökningsavgiften om 1,6 miljoner USD, via en så kallad Small Business Waiver. Planen är att kunna lämna in en ansökan om marknadsregistrering i USA inom kort.

Ansöker om subventionerat pris

I början på året lämnade AcuCort in en uppdaterad ansökan till TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) för Zeqmelit®. Ett godkännande från TLV innebär att Zeqmelit® kan säljas till slutkonsument för ett lägre pris och samtidigt omfattas av högkostnadsskyddet. AcuCort förväntar sig ett positivt besked under första halvåret 2024. 

Allergimarknaden

Allergier är en global folksjukdom, mer än 30 procent av befolkningen lider av någon form av allergi. AcuCort riktar in sig på marknaden för glukokortikoider vilken uppskattas till 3,1 miljarder USD med en årlig tillväxttakt om sex procent.

Fakta om Zeqmelit®

  • Godkänt för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling och för behandling av patienter med covid-19 med andningssvårigheter och behov av syrebehandling.
  • En tunn, snabbupplösande och användarvänlig munfilm som smälter på tungan inom 10 – 15 sekunder.
  • Patienten behöver inte tillgång till vatten för att använda produkten.
  • Munfilmen ligger i en liten och smidig förpackning i storleken av ett visitkort
  • Godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
  • 72 procent av patientgruppen skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion enligt enkätstudie.

AcuCort i korthet

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. 


Läs mer om bolaget här.

Prenumerera på Veckans Börsnyhet

Fyll i din e-postadress ovan så får du Veckans Börsnyhet direkt i din inkorg. Genom att fylla i din e-postadress och prenumerera så accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett erbjudande. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Producerad av Investor Target.

Vill du veta mer om Veckans Börsnyhet - kontakta oss.
Copyright © 2024. All rights reserved.