2 OKTOBER 2023

Energifonden

Energifonden har levererat sitt bästa halvår någonsin – öppnar nu upp för nya sparare

Stabilt track record. Energifonden, som investerar i små och medelstora energibolag, har alltid återbetalat sina obligationslån till investerarna enligt plan. Nu ger Energifonden ut två nya trancher obligationer med en årlig ränta på 7 respektive 9 procent. Energifonden fungerar som ett investmentbolag och placerar i energibolag som behöver hjälp med energiomställningen, en investeringsstrategi som har slagit väl ut. 

– Det volatila klimatet med bland annat lägre bolagsvärderingar är mycket gynnsamt för oss. Vi utvärderar ett flertal investeringar som är mycket intressanta, berättar Energifondens vd Fredrik Johansson. 


Levererar enligt plan

Energifonden har under åren alltid återbetalt lån och ränta på utsatt tid. Den genomsnittliga räntan som investerarna har fått uppgår till 9 procent per år.

– 90 procent av alla som tidigare har investerat återkommer. Vi bidrar med kunskap och kapital som leder till lägre utsläpp samtidigt som vi kan uppvisa en god avkastning, konstaterar Fredrik Johansson.

Fredrik Johansson har lång erfarenhet från både energibolag och rederibolag. Tidigare har han tagit flera bolag till börsen. Tillsammans med ordförande Finn Johnsson, före detta ordförande i Volvo, har de en bred kunskap i energisektorn.

Fredrik Johansson, VD Energifonden

Stabil avkastning i volatil värld

För att finansiera förvärven ger Energifonden ut obligationer, en tillgångsklass som har blivit än mer attraktiv på senare tid för de som vill ha en god riskjusterad avkastning och samtidigt inte vill ta den risk som förknippas med investeringar på börsen.


De obligationslån som nu ges ut har en årlig ränta på 7 procent för det 2-åriga obligationslånet och 9 procent för det som löper över 4 år. Obligationslånen garanteras av moderbolaget, vilket ger en extra trygghet för investerarna.

– Vi ger löpande ut obligationer när vi ser attraktiva investeringsmöjligheter. Investeringarna sker med en planerad exit efter 3–5 år och vårt ägande ska ge oss betydande inflytande så att vi kan driva igenom förändringar som skapa värde, berättar Fredrik Johansson.


Bra år och välfylld kassa

Första halvåret 2023 är det bästa någonsin för Energifonden som har hög soliditet och stabila kassaflöden. Försäljningen av fartyget ”Agneta Pallas 2” är exempel på en bra investering. Fartyget köptes in och därefter genomfördes tekniska förändringar som resulterade i kraftigt sänkta emissionsutsläpp.

– Av erfarenhet vet jag att det är i utmanande tider, som nu, som de bästa investeringsmöjligheterna finns. Den möjligheten tänker vi definitivt använda oss av framöver, säger Fredrik Johansson.

Se VD Fredrik Johansson presentera bolaget på Invest Live 3 oktober 12.40

Energifonden i korthet

Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups. Energifonden har minskat koldioxidutsläppen med tusentals ton genom strategiska investeringar i energisektorn utan avvikelse från en filosofi som präglas av en sträng miljömedvetenhet.


Erbjudandet i sammandrag

Obligation 2023/2025

• Typ av värdepapper: Ränteobligation

• Teckningsposter: om 20 000 kronor. Courtage utgår ej

• Teckningsperiod: 2 - 27 oktober 2023

• Lånebelopp: 25 000 000 kronor

• Löptid: 2 år, återbetalningsdatum 2025-11-01, ränta löper fr.o.m. 2023-11-01

• Årlig ränta: 7 procent

• Utbetalning av ränta: Halvårsbasis fr.o.m. 2024-05-01 (administreras av Euroclear)

• Garanti: Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB


Obligation 2023/2027

• Typ av värdepapper: Ränteobligation

• Teckningsposter: om 20 000 kronor. Courtage utgår ej

• Teckningsperiod: 2 - 27 oktober 2023

• Lånebelopp: 25 000 000 kronor

• Löptid: 4 år, återbetalningsdatum 2027-11-01, ränta löper fr.o.m. 2023-11-01

• Årlig ränta: 9 procent

• Utbetalning av ränta: Halvårsbasis fr.o.m. 2024-05-01 (administreras av Euroclear)

• Garanti: Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB


Läs mer om hur man tecknar här

Prenumerera på Veckans Börsnyhet

Fyll i din e-postadress ovan så får du Veckans Börsnyhet direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avregistrera-knappen i varje epostutskick. Genom att fylla i din e-postadress och prenumerera så accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Detta är en annons. Läsaren rekommenderas att alltid inhämta fullständig information på bolagets hemsida, i prospekt eller memorandum innan eventuella investeringsbeslut fattas, för att förstå risker och fördelar med att investera i värdepapper.Producerad av Investor Target.

Vill du veta mer om Veckans Börsnyhet - kontakta oss.
Copyright © 2023. All rights reserved.