21 SEPTEMBER 2023

Northgold

Positiva borresultat skapar guldläge för Northgold - intervju med VD Mitch Vanderydt 

Efter att ha rapporterat positiva borresultat i guld- och kopparprojektet Kopsa i centrala Finland befinner sig det First North noterade prospekteringsbolaget Northgold i ett nytt intressant läge. Signifikanta halter av guldmineraliseringar har påträffats och enligt vd Mitch Vanderydt är detta en game changer för bolaget som även bedriver två andra prospekteringsprojekt i Finland.

Vad innebär dessa resultat för Northgold i det korta perspektivet?

På kort sikt ser vi fram emot att se vilken inverkan denna ytterligare guldmineralisering (och väntande kopparanalys) har på nästa resursuppdatering som kommer att ske under det första halvåret 2024. Men resultaten innebär redan nu en betydande tillväxtpotential som ska bekräftas genom ytterligare borrningar i flera riktningar.


Innebär resultatet en ökad sannolikhet för goda resultat i bolagets andra närliggande projekt?

Inte direkt, eftersom våra andra närliggande projekt finns på olika platser i det Mellanösterbottniska guldbältet och uppvisar något annorlunda geologi. Men generellt sett, ja, detta resultat hjälper till att bekräfta potentialen för en fortsatt stark, eller förstärkt, guldmineralisering på djupet i våra befintliga fyndigheter där det har varit lite eller ingen borrning historiskt (historisk borrning över bältet har varit i stort sett ytlig).

Mitch Vanderydt, VD Northgold

Kopparanalyser väntar, vad betyder detta, kan det påverka det slutliga resultatet?

Kopparanalyser väljs ut och schemaläggs på labbet efter att guldanalyserna har tagits emot, så vi har ännu inte de resultaten men kommer under de kommande veckorna till månaderna. Kopparmineraliseringen på Kopsa tenderar att till stor del sammanfalla med guldmineraliseringen, så kopparanalyserna kan bara förbättra resultatet i termer av den kombinerade guldekvivalenta graden. 


Vad är nästa steg för bolaget? Hur många ytterligare borrningar behövs innan ni går in i någon form av utvinning/kommersiell fas?

Det korta svaret är att Kopsa skulle kunna gå i produktion via off-site bearbetning av gruvans mineraliserade material på så få som fyra år, utan ytterligare borrningar, förutsatt slutgiltigt godkännande av det befintliga gruvtillståndet (förväntas före årsskiftet) och efter miljötillstånd och godkännande av tekniska processer under de kommande tre åren.


Men baserat på den senaste borrningsframgången ligger den verkliga uppsidan för investerare i en fortsatt resurstillväxt för att potentiellt driva Kopsa över 1 Moz guldekvivalentmärket och längre, vilket potentiellt kan resultera i attraktiv ekonomi för en större, mer högt värderad, fristående gruva med egen mineralbearbetningsanläggning. Detta kan vara möjligt med så lite som 5 till 10 tusen meters extra borrning, vilket kan leda till att en fristående gruva sätts i produktion på så få som sju år.


Kommer nytt kapital behövas för att ta detta framåt i önskad takt?

Kapitaltillskott och utgifter kommer att skräddarsys efter marknadsförhållandena och beräknas vara i storleksordningen 1 till 4 miljoner euro per år under de kommande åren. 


Var ser du att företaget befinner sig om ett till två år?

Beroende på marknadsförhållanden och hur framgångsrika borrningar blir bör Northgold vara långt inne i de senare stadierna av utveckling och miljötillstånd för bearbetningsscenariot utanför anläggningen, och i de tidiga stadierna vad gäller utveckling att utöka projektet till en större fristående gruva med egen mineralbearbetningsanläggning.

Northgold i korthet

Northgold AB är ett svenskt guldprospekterings- och utvecklingsföretag med flera resursprojekt i Mellersta Österbottens guldbälte i Mellersta Finland.

VD: Mitch Vanderydt

Börs: Northgolds aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamn NG och har cirka 1 500 aktieägare enligt data från Holdings.

Aktuellt: Signifikanta halter av guldmineraliseringar har påträffats i guld- och kopparprojektet Kopsa i centrala Finland.

Prenumerera på Veckans Börsnyhet

Fyll i din e-postadress ovan så får du Veckans Börsnyhet direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avregistrera-knappen i varje epostutskick. Genom att fylla i din e-postadress och prenumerera så accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Detta är en annons. Läsaren rekommenderas att alltid inhämta fullständig information på bolagets hemsida, i prospekt eller memorandum innan eventuella investeringsbeslut fattas, för att förstå risker och fördelar med att investera i värdepapper.Producerad av Investor Target.

Vill du veta mer om Veckans Börsnyhet - kontakta oss.
Copyright © 2023. All rights reserved.