26 NOVEMBER 2023
Annons

Insplorion

Tre avtal på kort tid – Insplorion går mot kommersialisering

Förra årets strategiuppdatering med ett tydligt fokus på vätgassensorer börjar ge resultat. Under hösten har Insplorion vunnit tre kommersiella avtal med bolag inom sjöfart-, flyg-, och energisektorn. Avtalen bekräftar bolagets strategiska riktning och nu genomförs en företrädesemission för att accelerera kommersialiseringen samt vidareutveckla bolagets unika sensorplattform. 

Säkerhet och effektivitet är två av de mest avgörande faktorerna för en lyckad övergång till en vätgasekonomi. Med sina högteknologiska sensorer, utvecklade med avancerad optisk NanoPlasmonic Sensing (NPS) teknik, väntas Insplorion bli en viktig aktör i detta skifte. Insplorions sensorer möjliggör bland annat snabb detektion, vilket är avgörande för säker och effektiv hantering inom vätgasindustrin.


Fokuserad strategi ger resultat

Insplorion har länge varit verksamma inom bland annat vätgasdetektion. Den snabba utvecklingen inom området låg till grund för att bolaget under 2022 tog det strategiska beslutet att helt fokusera verksamheten till sensorer för vätgasdetektion, ett beslut som redan börjat betala sig.

Enbart under september har bolaget tecknat tre kommersiella avtal. Inom sjöfartssektorn har Insplorion inlett ett samarbete med Consilium, som är ett ledande företag inom gas- och brandsäkerhet. Inom flygindustrin har de etablerat ett projektavtal med ett stort ännu inte namngivet internationellt företag. Dessutom har de fått en beställning från det USA-baserade företaget Amogy för prototypsensorer för läckagedetektion inom energisystem.

"Det är naturligtvis mycket glädjande att vårt strategiska fokus på vätgas lönar sig. Den här typen av samarbeten ger oss förtroende och gör att vi kan utveckla lösningar som möter våra kunders behov."


Johan Rask, VD på Insplorion

Globala satsningar på vätgas driver marknaden

För att förstå potentialen i den marknad som Insplorions verkar på, är det nödvändigt att blicka på den snabbt växande globala vätgasmarknaden och dess potential för att ställa om fossilbaserade energisystem för en ren och hållbar värld.

Vätgas är en av de mest lovande energikällorna i kampen mot klimatförändringar och beroendet av fossila bränslen. Potentialen för vätgas som en ren och hållbar energikälla har drivit en global kapplöpning för att utveckla teknik och implementera vätgasbaserade lösningar.

I USA har Biden-administrationen klart uttryckt sitt engagemang för ren energi och minskade växthusgasutsläpp. Initiativ som Inflation Reduction Act, Green New Deal och American Jobs Plan inkluderar alla åtgärder för att främja användningen av vätgas. Den amerikanska regeringens investeringar i infrastruktur och forskning inom vätgassektorn förväntas påskynda utbyggnaden av vätgasinfrastruktur och öka marknaden för ett vätgasbaserat energisystem.

Liknande ambitioner har tagits på EU-nivå, med investeringar på 1,4 miljarder euro inom vätgasrelaterade projekt genom Horizon 2020-programmet. Många europeiska länder har också utvecklat sina egna nationella strategier för att främja vätgas som en nyckelkomponent i deras energiomställning.

Etablerar hög närvaro inom nischsektorer

Insplorion, med sitt fokus på vätgasanalysteknik, har identifierat flera primära målbranscher där deras teknik kan spela en avgörande roll för övervakning och optimering av vätgasanvändning. Dessa branscher inkluderar transportsektorn (fordon, fartyg och flyg), energisektorn och lagring av förnybar energi. Insplorion har redan gjort betydande framsteg inom flera av dessa områden och har ambitionen att bli en viktig aktör inom sin nisch.

Insplorions sensor är inte bara snabb och selektiv för vätgas, den har även fördelar gentemot andra sensorer på marknaden. Den kan fungera i syrefattiga miljöer, något som är avgörande inom vätgasindustrin där syre kan behöva reduceras för att öka säkerheten. Dessutom är sensorn optisk, vilket möjliggör avläsning på avstånd via fiberoptik, vilket är särskilt värdefullt i trånga miljöer.

Ansvarsfull kapitalanskaffning till förmån för aktieägare

Insplorions ingångna partnerskap bekräftar att bolagets strategiska inriktning är rätt väg att gå. Därför genomförs nu en företrädesemission i syfte att ta stora steg mot kommersialisering samt vidareutveckla bolagets sensorplattform.


Insplorions företrädesemisson genomförs helt utan garanter, något som är ovanligt. Bakgrunden till detta är enligt bolaget att de har en väldigt stark tro på den egna verksamheten och därmed vill att allt kapital från emissionen ska komma bolaget och dess aktieägare till godo.

Insplorion i korthet

Insplorion, med sin unika sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag två huvudsakliga verksamhetsgrenar. Vätgassensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är snabba, flexibla och selektiva, samt kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning. Våra instrument ger forskare världen över realtidsdata inom batteriforskning samt processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 


Insplorion genomför en företrädesemission av units om initialt cirka 19,6 MSEK till en pre-money värdering om 19,6 MSEK. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 1,50 kr per unit motsvarande 1,50 kr per aktie. Teckningsperiod: 26 oktober - 9 november 2023. För fullständiga villkor, läs prospekt på www.insplorion.com.

Prenumerera på Veckans Börsnyhet

Fyll i din e-postadress ovan så får du Veckans Börsnyhet direkt i din inkorg. Genom att fylla i din e-postadress och prenumerera så accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Detta är en annons. Läsaren rekommenderas att alltid inhämta fullständig information på bolagets hemsida, i prospekt eller memorandum innan eventuella investeringsbeslut fattas, för att förstå risker och fördelar med att investera i värdepapper.

Producerad av Investor Target.

Vill du veta mer om Veckans Börsbolag - kontakta oss.
Copyright © 2023. All rights reserved.