14 JUNI 2023

Navigo Invest

Pegroco Invest blir Navigo Invest och stärker sin position som ledande aktör på den västsvenska kapitalmarknaden

Investeringsbolaget Pegroco Invest – som har en preferensaktie noterad på First North Premier Growth Market – byter namn till Navigo Invest. Det nya namnet speglar bolagets framgångsrika strategi med navbolag, en strategi som har positionerat Navigo Invest som en ledande aktör på den västsvenska kapitalmarknaden.

– Navigo signalerar våra kärnvärden, att vi är tillgängliga för entreprenörer och vårt historiska arv som investeringsbolag med bas på Västkusten. Vi vill positionera oss som den ledande aktören inom SME-segmentet med bas i Göteborg.


Victor Örn, VD på Navigo Invest

Investeringsstrategi som skapar långsiktigt värde

Navigo Invest grundades 2007 i Göteborg och har sedan dess genomfört ett sextiotal förvärv. Den framgångsrika investeringsstrategin med navmodellen i centrum går i korthet ut på att investera i medelstora onoterade bolag och vara en aktiv ägare som hjälper entreprenörer att ta nästa steg i sin tillväxtresa. En viktig del i strategin är att skapa värde genom att etablera navbolag och kring dessa byggs sedan en koncern genom kompletterande vertikala och horisontella förvärv.


Försäljningen av Nordic Lift och börsnoteringen av Nordisk Bergteknik är två exempel på framgångsrika navbolag som Navigo byggt. När Nordisk Bergteknik etablerades för sju år sedan uppgick omsättningen till 100 miljoner, en omsättning som sedan dess har ökat till över 3,6 miljarder. Försäljningen av hisskoncernen Nordic Lift resulterade i en avkastning på fem gånger investerat kapital.

Victor Örn, VD Navigo Invest

Nya navbolag under uppbyggnad

I år köptes fem av JOOL Capital Partners finansiella dotterbolag och bolagsgruppen bytte namn till Vinga. Förvärvet är en grundbult för att bygga ett nytt navbolag inom finansiella tjänster med fokus på obligationsmarknaden, framför allt inom segmenten high yield och gröna obligationer. 

– Det finns viktiga synergier mellan Vinga och Navigo som gör att vi kan bredda organisationen inom områden som corporate finance, men även arrangera gemensamma aktiviteter som kapitalmarknadsdagar.


Robert Malton, ansvarig för strategi och affärsutveckling på Navigo Invest

Sammanlagt har Navigo idag fyra navbolag, där Vinga, Chemgroup (navbolag inom kemikaliehantering) och Geogruppen (navbolag inom geoteknik) förvärvades i år. Sedan tidigare är CalorMet ett navbolag inom värmebehandling för industrin. Navigo är också största ägare i det nu på huvudlistan noterade Nordisk Bergteknik, som man nu ser som en strategisk börsinvestering.


Hållbarhet i fokus

Navigo Invest arbetar även med att bistå sina portföljbolag inom hållbarhet. Många mindre bolag har inte själva de resurser som krävs.


– Hållbarhet är idag en hygienfaktor. Vi ger våra portföljbolag en affärsstrategisk konkurrensfördel genom vår samlade kompetens och med våra nätverk, berättar Robert Malton och lägger till:


– Det är viktigt att komma ihåg att priset på kapital generellt ökar om du inte följer hållbarhetsmålen och att kapitalkostnaden minskar om du överträffar dessa, en tendens vi lär få ser mer utav framöver.


God tillväxtpotential

grund för framtida kassaflöden, vilket skapar bra möjligheter på en marknad som präglas av brist på investeringskapital.


– Vi har en god tillväxtpotential framför oss. Många bolag är i behov av kapital och dessutom har vi både kunskap och nätverk som gör att vi kan hjälpa entreprenörer att växa framöver, säger Victor Örn, VD på Navigo Invest.

Navigo Invest i korthet

Grundat: 2007

Huvudkontor: Göteborg

Ordförande: Peter Sandberg (tidigare bl.a. VD för Sjätte AP-fonden och VD för Bure)

VD: Victor Örn

Börs: Preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm

Namnbytet: Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ). Det nya namnet speglar bolagets strategiska inriktning på att bygga navbolag och att ledsaga entreprenörer och bolag i deras tillväxtresor.

Preferensaktie: Sista dag för handel i preferensaktien under tidigare namnet Pegroco Invest AB med tickern PEGR PREF blir fredagen 16 juni 2023. Första dag för handel i preferensaktien under det nya namnet Navigo Invest AB (publ) med tickern NAVIGO PREF blir måndagen den 19 juni 2023.

Prenumerera på Veckans Börsnyhet

Fyll i din e-postadress ovan så får du Veckans Börsnyhet direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avregistrera-knappen i varje epostutskick. Genom att fylla i din e-postadress och prenumerera så accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Detta är en annons. Läsaren rekommenderas att alltid inhämta fullständig information på bolagets hemsida, i prospekt eller memorandum innan eventuella investeringsbeslut fattas, för att förstå risker och fördelar med att investera i värdepapper.Producerad av Investor Target.

Vill du veta mer om Veckans Börsnyhet - kontakta oss.
Copyright © 2023. All rights reserved.