12 OKTOBER 2023

AcuCort

Nordiskt partneravtal gör AcuCort redo för kommersialiseringsfas

AcuCort tar fart mot kommersialisering sitt läkemedel Zeqmelit för behandling av akut allergisk reaktion, vilket markerar övergången från utvecklingsbolag till kommersiellt läkemedelsföretag. Bolaget har säkrat ett Nordiskt partneravtal med Unimedic Pharma och genomför nu en företrädesemission om 30 MSEK. Produkten, med patent på 30 marknader och godkännande i flera nordiska länder, har potential att bli en framträdande aktör inom allergibehandling.

AcuCort har utvecklat Zeqmelit, en snabblöslig munfilm baserad på dexametason som är en välkänd kortisonsubstans. Produkten är godkänd för behandling av svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.


Patienten vinner tid med Zeqmelit

En person som drabbats av en akut och svår allergireaktion vinner tid när läkemedelssubstansen levereras via en munfilm jämfört med när den tas via tabletter. En munfilm löses upp inom femton sekunder efter att en person öppnat förpackningen och stoppat filmen i munnen. En behandling med tabletter är betydligt mer omständlig. Där ska personen få tag i ett glas vatten, krossa och blanda tabletterna i vattnet, invänta att de löses upp och därefter dricka upp lösningen. Ytterligare fördelar med Zeqmelit är att munfilmen tar så liten plats att den är smidig att ha med sig, till exempel i mobiltelefonfodralet, och att det är enkelt att sköta behandlingen på egen hand, utan assistans. Fler än sju av tio allergipatienter skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion, visar en enkätstudie.

Jonas Jönmark, VD AcuCort

– Zeqmelit gör det möjligt att få behandling med en beprövad läkemedelssubstans på ett nytt sätt. Vår behandling med munfilm är både snabbare och smidigare än dagens tablettbehandlingar, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.

Avtal inleder den kommersiella resan

AcuCort står inför kommersialisering av Zeqmelit. Produkten, som är patenterad på 30 marknader, är godkänd i Sverige, Norge, Danmark och Finland och bolaget skrev nyligen ett partneravtal med Unimedic Pharma gällande försäljning och marknadsföring i de nordiska länderna.


– Avtalet med Unimedic Pharma, som är ett mycket välrenommerat företag med specialistkompetens inom försäljning och marknadsföring av läkemedel i Norden, är viktigt för vår framgång på de nordiska marknaderna, säger Jonas Jönmark.


AcuCort siktar på en global marknad. USA är den prioriterade marknaden. Dialog pågår med läkemedelsmyndigheten FDA, Food and Drug Administration, för att få Zeqmelit godkänt på den amerikanska marknaden. FDA har beviljat AcuCorts ansökan om befrielse från ansökningsavgiften om 1,6 miljoner USD, via en så kallad Small Business Waiver.

Planen är att kunna lämna in en ansökan om marknadsregistrering i USA inom några månader.

Företrädesemission finansierar marknadslanseringen

Nu genomför AcuCort en företrädesemission som initialt är tänkt att stärka kassan med 30 Mkr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som ingår i emissionen kan bolaget senare tillföras ytterligare cirka 20 Mkr. Kapitaltillskottet som väntas tillföras av nyemissionen kommer framför allt att investeras i aktiviteter som är direkt kopplade till kommersialiseringen av Zeqmelit. Dels gäller det licens- och distributionsavtal i Norden, Europa, USA och dels godkännandeprocessen hos FDA. Emissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


– Det starka stödet från våra huvudägare är glädjande. Vi ser fram emot att lansera Zeqmelit inom några månader och därefter fortsätta kommersialiseringsarbetet med ytterligare läkemedel inom ett antal indikationer, avslutar Jonas Jönmark.


AcuCort i korthet

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. 


AcuCort är aktuella med en företrädesemission med teckningsperiod 12-26 oktober. Nedan är villkoren i korthet. Läs mer och teckna här.  


Emissionsvolym: 30 MSEK

Unit: En unit består av 12 aktier och 8 vederlagsfria teckningsoptioner.

Teckningskurs: 4,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 12 - 26 oktober 2023 (25 oktober för Avanza & Nordnet)

Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtagande motsvarande 70%

Prenumerera på Veckans Börsnyhet

Fyll i din e-postadress ovan så får du Veckans Börsnyhet direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avregistrera-knappen i varje epostutskick. Genom att fylla i din e-postadress och prenumerera så accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Följ Veckans Börsnyhet i sociala medier

Detta är en annons. Läsaren rekommenderas att alltid inhämta fullständig information på bolagets hemsida, i prospekt eller memorandum innan eventuella investeringsbeslut fattas, för att förstå risker och fördelar med att investera i värdepapper.Producerad av Investor Target.

Vill du veta mer om Veckans Börsnyhet - kontakta oss.
Copyright © 2023. All rights reserved.