11 SEPTEMBER 2023

Navigo Invest

Stark medvind för Navigo Invest – direktnoterar stamaktien på Nasdaq First North Premier

Navigo Invests strategi med navbolag har positionerat investeringsbolaget som en ledande aktör på den västsvenska kapitalmarknaden. Bolaget arbetar med att bygga ännu fler framgångsrika navbolag, en strategi som har gett goda resultat. Nu direktnoteras även stamaktien på Nasdaq First North Premier. Sedan tidigare har bolaget en preferensaktie på samma lista. 

"Vi har en god tillväxtpotential framför oss. Många bolag är i behov av kapital och dessutom har vi både kunskap och nätverk som gör att vi kan hjälpa entreprenörer att växa framöver"


Victor Örn, VD på Navigo Invest

Sedan investeringsbolaget Navigo Invest (tidigare Pegroco Invest) grundades 2007 i Göteborg har bolaget genomfört ett sextiotal förvärv. Den framgångsrika investeringsstrategin med navbolag i centrum går i korthet ut på att investera i medelstora onoterade bolag. Genom att vara en aktiv ägare hjälper Navigo Invest entreprenörer att ta nästa steg i sin tillväxtresa.


– Dessutom bygger vi värden genom att utveckla affärer och göra tilläggsförvärv över vertikaler och värdekedjor, säger Navigo Invests VD Victor Örn.


Renodlad investeringsportfölj levererar

Sedan 2019 har Navigo renodlat sin investeringsportfölj, ett arbete som har gett gott resultat. Försäljningen av Nordic Lift och börsnoteringen av Nordisk Bergteknik är två exempel på synliggörande av värden i framgångsrika navbolag som Navigo har byggt.


Victor Örn, VD Navigo Invest

När Nordisk Bergteknik etablerades för sju år sedan uppgick omsättningen till 100 miljoner, en omsättning som sedan dess har ökat till över 3,6 miljarder. Försäljningen av hisskoncernen Nordic Lift resulterade i en avkastning på fem gånger investerat kapital.


Fler navbolag utvecklas

Bolagets arbete med att renodlada portföljen de senaste åren och fokusera på Navbolagsstrategin ledde tidigare i år till att Navigo köpte fem av JOOL Capital Partners finansiella dotterbolag, som sedan bytte namn till Vinga. Förvärvet är en grundbult för att bygga ett nytt Navbolag inom finansiella tjänster med fokus på obligationsmarknaden, framför allt inom segmenten high yield och gröna obligationer.


– Vinga utvecklas starkt. Små och medelstora företag har stort behov av såväl finansiering som refinansiering och den utvecklingen förväntas fortsätta, konstaterar Victor Örn och lägger till:


– Vårt skuldfria innehav i Vinga medför även bra kassaflöden från start.


God tillväxtpotential

Navigo har efter senaste årens renodling av portföljen och förvärvet av Vinga skapat en god grund för framtida kassaflöden, vilket skapar bra möjligheter på en marknad som präglas av brist på investeringskapital.

– Vi har en god tillväxtpotential framför oss. Många bolag är i behov av kapital och dessutom har vi både kunskap och nätverk som gör att vi kan hjälpa entreprenörer att växa framöver, säger Victor Örn, VD på Navigo Invest.


Fyra expansiva navbolag

Navigo har idag fyra navbolag, där Vinga, Chemgroup Holding (navbolag inom kemikaliehantering) och Geogruppen (navbolag inom geoteknik) förvärvades i år. Sedan tidigare är även CalorMet ett navbolag inom värmebehandling för industrin. Navigo är också största ägare i det nu på huvudlistan noterade Nordisk Bergteknik, som man nu ser som en strategisk börsinvestering och också börjat generera utdelningar.


Navigo Invest fortsätter sin tillväxtresa och första dag för handel i stamaktien på Nasdaq First North Premier är torsdagen den 14 september.

Se Navigo Invests VD Victor Örn presentera bolaget och strategin på Invest Live

Navigo Invest i korthet

Grundat: 2007

Huvudkontor: Göteborg

Ordförande: Peter Sandberg (tidigare bl.a. VD för Sjätte AP-fonden och VD för Bure)

VD: Victor Örn

Börs: Navigos stamaktie direktnoteras på Nasdaq First North Premier den 14 september 2023 under tickern NAVIGO STAM. Sedan tidigare har bolaget en preferensaktie på samma lista.

Namnbytet: Pegroco Invest AB bytte namn till Navigo Invest AB (publ) i juni 2023. Det nya namnet speglar bolagets strategiska inriktning med att bygga Navbolag och att ledsaga entreprenörer och bolag i deras tillväxtresor.

Prenumerera på Veckans Börsnyhet

Fyll i din e-postadress ovan så får du Veckans Börsnyhet direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avregistrera-knappen i varje epostutskick. Genom att fylla i din e-postadress och prenumerera så accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Detta är en annons. Läsaren rekommenderas att alltid inhämta fullständig information på bolagets hemsida, i prospekt eller memorandum innan eventuella investeringsbeslut fattas, för att förstå risker och fördelar med att investera i värdepapper.Producerad av Investor Target.

Vill du veta mer om Veckans Börsnyhet - kontakta oss.
Copyright © 2023. All rights reserved.